Finance

Prevoz navznoter in prevoz navzven

Prevoz se nanaša na stroške prevoza blaga v podjetje od dobavitelja, pa tudi na stroške prevoza blaga od podjetja do kupcev.

Prevoz navznoter so stroški pošiljanja in ravnanja s podjetjem, ki prejema blago od dobaviteljev. Najprimernejša računovodska obravnava prevoza navznoter je vključitev v skupino splošnih stroškov, ki se dodeli blagu, proizvedenemu v obračunskem obdobju. Če gre za manjši znesek, bi ga lahko le zaračunali v nastalem obdobju, brez vključitve v skupino splošnih stroškov. Tako se lahko glede na računovodsko obravnavo najprej prikaže v bilanci stanja kot sredstvo, nato pa se ob prodaji blaga preusmeri na nabavno vrednost prodanega blaga.

Prevoz navzven so stroški pošiljanja in manipulacije, ki jih ima podjetje, ki pošilja blago stranki. Podjetje bo morda lahko zaračunalo strankam te stroške; v nasprotnem primeru pa mora družba stroške zaračunati odhodkom v nastalem obdobju. Tako bi morali biti stroški prevoza navzven prikazani v izkazu poslovnega izida v istem poročevalnem obdobju kot prodajna transakcija, na katero se nanašajo. Stroški prevoza navzven se običajno pojavijo v razdelku s stroški prodanega blaga v izkazu poslovnega izida.

Podobni pogoji

Prevoz navznoter je znan tudi kot tovor v notranjosti, prevoz navznoter pa tudi kot tovor zunaj.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found