Finance

Razširjena računovodska enačba

Razširjena računovodska enačba zagotavlja izboljšano raven podrobnosti glede deleža lastniškega kapitala v standardni računovodski enačbi. Standardna računovodska enačba prikazuje, kako se različne vrste računov, naštete v kontnem načrtu podjetja, medsebojno uravnotežijo in je navedena takole:

Sredstva = obveznosti + lastniški kapital

Sredstva v standardni računovodski enačbi so viri, ki jih ima podjetje na voljo za uporabo, kot so denar, terjatve, osnovna sredstva in zaloge. Družba te vire plačuje bodisi s prevzemom obveznosti (ki je del obveznosti v računovodski enačbi) bodisi s pridobivanjem sredstev od vlagateljev ali s kopičenjem zadržanega dobička skozi čas (kar je del lastniškega kapitala v enačbi). Tako obstajajo viri z izravnavo terjatev do teh virov bodisi od upnikov bodisi od vlagateljev. Vse tri komponente računovodske enačbe so prikazane v bilanci stanja, ki razkriva finančni položaj podjetja na dan, naveden v dokumentu.

Razširjena računovodska enačba razkriva vse sestavne dele lastniškega dela računovodske enačbe. Razširjena enačba je:

Sredstva = Obveznosti + (vplačani v kapitalu - Dividende - Zakladne zaloge + Prihodki - Odhodki)

Ta dodatna raven podrobnosti prikazuje, kako se dobički in izgube iz izkaza poslovnega izida pojavijo v oddelku lastniškega kapitala v bilanci stanja, pa tudi, kako bodo denarni odlivi za plačilo dividend in odkup delnic zmanjšali znesek lastniškega kapitala.

Sestavni deli razširjene računovodske enačbe se pri samostojnem podjetniku nekoliko razlikujejo, pri čemer sestavne dele lastniškega dela enačbe nadomesti lastniški kapital in lastniški črtani računi.

Koncept razširjene računovodske enačbe ne zajema strani sredstev in obveznosti računovodske enačbe, ker se te spremembe ne spreminjajo neposredno v izkazu poslovnega izida. Tako ni treba prikazati dodatnih podrobnosti o straneh sredstev ali obveznosti v računovodski enačbi.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found