Finance

rdeča zastava

V poslu je rdeča zastava pokazatelj, da je s sistemom, postopkom ali finančnimi rezultati nekaj narobe. Ko opazimo rdečo zastavo, bi moralo vodstvo ukrepati, da razišče in popravi situacijo. Primeri rdečih zastav so:

  • Neugodne razlike v izkazu poslovnega izida podjetja

  • Nenaden trend upadanja prodaje izdelkov

  • Trn v fluktuaciji zaposlenih

  • Povečanje stopnje okvare izdelka