Finance

Opredelitev osebne lastnine

Osebna lastnina se nanaša na katero koli premoženje razen zemljišč ali zgradb. Osebna lastnina je premična in tako lahko vključuje sredstva, kot so oprema, pohištvo, gospodinjski aparati in vozila. Ne vključuje nepremičnin. Ta vrsta nepremičnine je lahko tudi neopredmetena in lahko vključuje sredstva, kot so rente, delnice in obveznice. Številne vrste osebne lastnine sčasoma ponavadi upadajo. Nekateri (na primer starine in vrednostni papirji) se lahko namesto tega povečajo.

Posojilodajalec se lahko odloči za zastavno pravico na osebni lastnini posojilojemalca. Ker pa je to premoženje premično, obstaja tveganje, da posojilodajalec v primeru neplačila posojilojemalca ne bo mogel zaseči premoženja.