Finance

Najem neposrednega financiranja

Neposredni finančni najem je način financiranja, pri katerem najemodajalec pridobi sredstva in jih odda v najem svojim strankam z namenom ustvarjanja prihodkov iz nastalih plačil obresti. V skladu s to ureditvijo najemodajalec pripozna bruto naložbo v najem in z njim povezan znesek prenosnega dohodka. Bruto naložba v najem se izračuna kot:

Vsota najnižjih najemnin, zmanjšana za komponento stroškov izvršitve

+ Negarantovana preostala vrednost, ki koristi najemodajalcu

Znesek prenosnega dohodka je razlika med bruto naložbo v najem in njegovo knjigovodsko vrednostjo.

Prenosni dohodek se pripozna med dobičkom v času trajanja najema. Najemodajalec uporablja obrestno metodo za pripoznavanje tistega zneska prenosnega dohodka, ki ustvarja konstantno donosnost v obdobju trajanja najema.

Najemodajalec vsaj enkrat letno pregleda ocenjeno preostalo vrednost zakupljene nepremičnine. Če se je preostala vrednost zmanjšala in je upad drugačen kot začasen, ga upoštevajte kot izgubo v tekočem obdobju. Če se je preostala vrednost povečala, ne pripoznajte dobička.

Neposreden finančni najem običajno ponujajo finančne institucije, kot so družbe za lizing opreme. V skladu s to pogodbo o lizingu najemodajalec ne more biti proizvajalec ali prodajalec.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found