Finance

Dobiček na voljo običajnim delničarjem

Dobiček, ki je na voljo navadnim delničarjem, je čisti dobiček po obdavčitvi, zmanjšan za morebitne prednostne dividende. Podjetje na primer poroča o neto dobičku po obdavčitvi v višini 100.000 ameriških dolarjev in izplača 10.000 dolarjev dividende za svoje prednostne delnice. To pomeni, da je za navadne delničarje na voljo 90.000 USD zaslužka.

Teoretično preostanek predstavlja znesek zaslužka, ki bi ga podjetje lahko izplačalo lastnikom svojih navadnih delnic. Poročani znesek dobička pa je lahko višji od zneska denarnih rezerv podjetja, zato podjetje dejansko ne bo moglo izdati navedenega zneska delničarjem.

Ukrep je bolj ustrezen v panogah, ki ne zahtevajo velikih naložb v obratna sredstva ali osnovna sredstva, kot je storitvena panoga. Nasprotno pa, kadar so potrebne velike naložbe, izračunani znesek dohodka, ki je na voljo navadnim delničarjem, morda sploh ni plačljiv, podjetje pa dejansko dodaja dolg, da bi bolje financiralo potrebe organizacije.

Ukrep še posebej ni koristen, kadar podjetje hitro raste, saj bo podjetje potrebovalo ves svoj denar (in več) za financiranje povečanih zneskov terjatev in zalog, ki spremljajo rast.