Finance

Specializirana industrija

Specializirana panoga je ločen trg, ki ima edinstven način obračunavanja transakcij in poročanja o svojih finančnih rezultatih. Te razlike so dovoljene v skladu z veljavnim računovodskim okvirom, kot so MSRP ali GAAP. Primeri specializiranih panog so letalski prevozniki, bančništvo in zavarovalništvo.