Finance

Rabat

Popust je povračilo kupcu dela celotne nabavne cene blaga ali storitve. To plačilo običajno sproži kumulativni znesek nakupov, opravljenih v določenem časovnem obdobju. Na primer, prodajalec kupcu ponudi 10% količinski popust, če kupec v enem letu kupi vsaj 10.000 enot. Popust se ne plača, dokler kupec ne naroči in pošlje 10.000 enot. Drug primer rabata je, ko kupec uporabi kupon, povezan s tržno promocijo, ki od kupca zahteva, da kupon in prodajni račun pošlje v procesni center, ki kasneje kupcu pošlje rabat.