Finance

Prejem v drobni gotovini

Račun blagajnika je oblika, s katero se dokumentirajo gotovinska plačila iz blagajne. Obrazec izpolni skrbnik blagajne, v katerem je naveden razlog za plačilo v gotovini in znesek plačila ter datum. Najmanj ga podpiše skrbnik in po možnosti tudi prejemnik gotovine. Ko se znesek gotovine v blagajni občasno uskladi, se mora znesek gotovine, ki ostane v škatli, plus znesek prejemkov v gotovini, ujemati s prvotnim zneskom financiranja blagajne.