Finance

Naložbe

Naložba je plačilo za pridobitev vrednostnih papirjev drugih subjektov z namenom zaslužiti donos. Primeri so obveznice, navadne delnice in prednostne delnice.

Donosnost naložbe lahko zaslužite na dva načina, in sicer s tekočimi plačili, ki jih izda naložba, ali s povečanjem vrednosti sredstva.

Koncept lahko pomeni tudi pridobitev osnovnih sredstev za interno uporabo, tudi s ciljem donosa donosa. Tovrstne naložbe imajo veliko večjo verjetnost, da bodo donose prinesle pozitivni denarni tokovi, ne pa apreciacija.