Finance

Opis delovnega mesta davčnega računovodje

Opis položaja : Davčni računovodja

Osnovna funkcija: Položaj davčnega računovodje je odgovoren za zbiranje davčnih informacij, pravočasno poročanje davčnim organom na zvezni, deželni, okrožni in lokalni ravni ter svetovanje vodstvu o davčnem vplivu različnih korporativnih strategij.

Glavne odgovornosti:

 1. Oblikujte davčne strategije za odlog ali odpravo davčnih plačil

 2. Ustvarite sisteme za zbiranje davčnih podatkov in vzdržujte bazo davkov od dohodkov pravnih oseb

 3. Pravočasno izpolnite zahtevano davčno poročanje

 4. Pripravite in posodobite razporede davkov

 5. Posodobite bazo podatkov o prometnem davku podjetja, ko se spremenijo davčne stopnje

 6. Usklajevanje revizij različnih davčnih organov

 7. Raziščite in popravite napake v postopku, ki so povzročile napačne davčne prijave

 8. Pogajajte se z davčnimi organi glede vprašanj plačila davka

 9. Raziščite podlago za davčne pozicije, ki jih je treba sprejeti

 10. Svetovanje vodstvu glede davčnega vpliva korporativnih strategij

 11. Svetovati vodstvu o vplivu novih zakonov na davčne obveznosti

 12. Uskladiti zunanje izvajanje davčnih del

 13. Ugotovite prihranke pri davkih v prihodnjih scenarijih pridobivanja

Zaželene kvalifikacije: 3+ leta izkušenj z davčnim računovodstvom. Zaželena diploma iz računovodstva ali davčna koncentracija v računovodskem programu. Biti mora usmerjen v podrobnosti.

Nadzira: Jih ni