Finance

Stroškovni dejavnik

Voznik stroškov sproži spremembo stroškov dejavnosti. Koncept se najpogosteje uporablja za dodeljevanje režijskih stroškov številu proizvedenih enot. Uporablja se lahko tudi pri analizi stroškov na podlagi dejavnosti, da se določijo vzroki režijskih stroškov, s katerimi se lahko zmanjšajo režijski stroški. Primeri stroškovnih dejavnikov so naslednji:

  • Neposredne opravljene delovne ure

  • Število stikov s strankami

  • Število izdanih nalogov za tehnično spremembo

  • Število uporabljenih delovnih ur

  • Število donosov izdelkov od strank

Če se podjetje ukvarja le z upoštevanjem minimalnih računovodskih zahtev za razporeditev režijskih stroškov na proizvedeno blago, potem je treba uporabiti le enega stroškovnega gonilnika.