Finance

Pomembnost izvedbe

Pomembnost uspešnosti je znesek, ki je manjši od ravni splošne pomembnosti, in se zmanjša, da se omogoči tveganje, da bo prišlo do več manjših napak ali opustitev, ki jih revizor ni odkril. Ti manjši predmeti bi lahko bili združeni, zato je nastavljena stopnja pomembnosti za njihovo nastavitev. Tako pomembnost uspešnosti zmanjša verjetnost, da skupni znesek nepopravljenih in neodkritih napačnih navedb preseže raven pomembnosti računovodskih izkazov kot celote. Izbrana raven pomembnosti uspešnosti je stvar strokovne presoje in nanjo vpliva revizorjevo razumevanje stranke, vključno z vrstami in zneski napačnih navedb, ugotovljenih med prejšnjimi revizijami stranke;te zadeve vplivajo na revizorjeva pričakovanja glede napačnih navedb, ki bi lahko bile prisotne v tekočem obdobju. Stopnjo pomembnosti uspešnosti lahko nastavite na različne ravni za različne račune.

To ima neposreden vpliv na velikost vzorca, saj bo močno zmanjšana stopnja pomembnosti učinkovitosti zahtevala bistveno večje velikosti vzorcev, da se zmanjša tveganje za sprejem vzorca, kadar povezana populacija dejansko vsebuje bistveno napačne navedbe.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found