Finance

Prenos knjige

Knjižni prenos je prenos zakonske lastniške pravice nad sredstvom, ne da bi ga fizično prenesli na novega lastnika. Najpogostejša uporaba koncepta je, ko banka nakaže sredstva z računa plačnika na račun prejemnika plačila, kadar sta oba računa pri isti banki. Rezultat tega je zelo hiter obračun sredstev, tako da lahko prejemnik plačila skoraj takoj uporabi preneseno gotovino.