Finance

Opredelitev spremenljivih stroškov

Spremenljivi stroški so stroški, ki se razlikujejo glede na obseg proizvodnje ali količino opravljenih storitev. Če ne zagotavljajo proizvodnje ali storitev, ne sme biti spremenljivih stroškov. Če se proizvodnja ali storitve povečujejo, se morajo povečati tudi spremenljivi stroški. Primer spremenljivih stroškov je smola, ki se uporablja za ustvarjanje izdelkov iz plastike; smola je ključna sestavina plastičnega izdelka in se zato spreminja sorazmerno s številom proizvedenih enot. Za izračun skupnih spremenljivih stroškov je formula:

Skupna količina proizvedenih enot x Spremenljivi stroški na enoto = Skupni spremenljivi stroški

Neposredni materiali veljajo za spremenljive stroške. Neposredno delo ne sme biti spremenljiv strošek, če se dela ne dodaja ali odšteva od proizvodnega procesa, ko se spreminja obseg proizvodnje. Večina vrst režijskih stroškov se ne šteje za spremenljive stroške.

Vsota vseh proizvodnih splošnih stroškov in spremenljivih stroškov je skupni strošek proizvedenih izdelkov ali opravljenih storitev.

Če ima podjetje v svoji strukturi stroškov velik delež variabilnih stroškov, se bo večina njegovih stroškov spreminjala premo sorazmerno s prihodki, zato lahko poslovno upočasnitev prebrodi bolje kot družba z visokim deležem fiksnih stroškov.