Finance

Konstruktivni račun

Konstruktivni prejem je koncept obdavčitve, po katerem se domneva, da je davčni zavezanec prejemal dohodek, četudi dohodek še ni fizično prejet, kar je treba nato prijaviti za izračun dohodnine. Koncept se uporablja za zagotovitev, da davčni zavezanci nerazumno odlašajo z davčnimi plačili. Na primer, davčni zavezanec na denarni osnovi prejme plačilo od kupca ob koncu davčnega leta, vendar se odloči, da čeka ne bo unovčil do naslednjega leta. V skladu s konceptom konstruktivnega prejema se domneva, da je davkoplačevalec prejel dohodek, ko je bil ček prejet, in ne takrat, ko je bil ček unovčen.