Finance

Osnove stroškovnega računovodstva

Stroškovno računovodstvo je umetnost prenosa stroškov, ki nastanejo podjetju, v dejanske analize, ki lahko izboljšajo poslovanje in dobiček. Tu je nekaj osnovnih načinov za uporabo stroškovnega računovodstva:

  • Stroški izdelka . Določite samo spremenljive stroške, povezane z izdelkom, in te podatke združite po izdelkih. To se običajno opravi z uporabo gradiva, ki ga vodi inženirski oddelek. S temi informacijami se lahko odločite, ali so cene, ki se določajo za izdelke, prenizke. Vsaka cena, določena pod vsoto spremenljivih stroškov izdelka, bo izgubila denar na vsaki prodani enoti.

  • Stroški proizvodne linije . Spremenljive stroške vseh izdelkov v liniji izdelkov združite z vsemi splošnimi stroški, ki so posebej povezani s to linijo izdelkov. Ti dodatni stroški lahko vključujejo stroške, povezane s proizvodno opremo, režijskimi stroški, stroški trženja in distribucije. Te informacije se uporabljajo za odločanje, ali je donosno razširiti prodajo proizvodne linije ali (nasprotno) zapreti celotno linijo izdelkov.

  • Stroški zaposlenih . Določite vse vidike odškodnine, ugodnosti ter potnih stroškov in stroškov razvedrila zaposlenih in te podatke združite po zaposlenih. Te podatke lahko primerjamo z rezultati zaposlenih, da ugotovimo, kateri zaposleni so stroškovno najučinkovitejši za organizacijo. Uporablja se lahko tudi za določanje prihrankov, ki jih je treba doseči z odpuščanjem zaposlenih.

  • Stroški prodajnega kanala . Spremenljive stroške izdelkov, prodanih po določenem prodajnem kanalu, lahko kombiniramo s splošnimi stroški, specifičnimi za ta kanal, da določimo njegovo donosnost.

  • Stroški kupca . Spremenljivi stroški izdelkov, prodanih določenim kupcem, se kombinirajo z drugimi stroški, ki so neposredno sledljivi tem strankam, da se določi donosnost vsakega od njih. Rezultat je lahko selektivno zmanjšanje števila kupcev, s katerimi se podjetje odloči za poslovanje.

  • Pogodbeni stroški . Vsi stroški, ki jih je mogoče določiti za določeno pogodbo s stranko, so zbrani, dokumentirani in utemeljeni. Te informacije se uporabljajo za sestavljanje računov strankam.

  • Analiza znižanja stroškov . Poslovanje upada, zato vodstvo išče načine za preudarno znižanje stroškov, hkrati pa ohrani osnovno funkcionalnost organizacije. S tem povezano računovodstvo stroškov je določiti, kateri stroški so diskrecijski in jih je mogoče odpraviti ali odložiti brez trajne škode za podjetje.

  • Analiza omejitev . Običajno je nekje v podjetju ozko grlo, ki omejuje višino dobička, ki ga podjetje lahko ustvari. V tem primeru je ustrezno računovodstvo stroškov stalno spremljanje uporabe te omejitve, stroškov, ki so nastali zaradi nje, in pretovora (prodaja minus vsi spremenljivi stroški), ki ga ustvari.

  • Analiza variance . Primerjajte dejanske rezultate s standardnimi ali predvidenimi zneski, da dobite razlike glede področij, kot so učinkovitost in prihodki, ustvarjeni na enoto. Nato se natančno preglejte v vsako od teh odstopanj in poiščite elemente, ki jih je mogoče uporabiti, ki jih je mogoče priporočiti vodstvu za reševanje.

Vsako od pravkar omenjenih nalog je mogoče uporabiti za boljše razumevanje, kako podjetje ustvarja dobiček. Te osnove stroškovnega računovodstva tvorijo temeljne naloge stroškovnega računovodje pri podpori odločanju vodstvene ekipe.