Finance

Pavšalni nakup

Do pavšalnega nakupa pride, ko se za eno ceno pridobi več sredstev. Vsako od sredstev je treba knjižiti ločeno kot osnovno sredstvo v računovodskih evidencah; v ta namen se nabavna cena razporedi med različna pridobljena sredstva na podlagi njihovih poštenih tržnih vrednosti. Ta položaj se najpogosteje pojavi ob nakupu nepremičnine in nakupna cena vključuje tako zemljišča kot objekte.

Kupec na primer pridobi nepremičnino za 1.000.000 USD. Nepremičnina vključuje zemljišča s tržno vrednostjo 250.000 USD in zgradbo s tržno vrednostjo 800.000 USD. Porazdelitev pavšalne nakupne cene na ta sredstva se izračuna na naslednji način:

  • Zemljišče: ((250.000 USD / (250.000 USD + 800.000 USD)) x 1.000.000 $ = 238.095 USD
  • Stavba: ((800.000 USD / 250.000 USD + 800.000 USD) x 1.000.000 $ = 761.905 USD