Finance

Stopnja proizvodnih stroškov

Stopnja proizvodnih režijskih stroškov je standardni znesek tovarniških splošnih stroškov, dodeljenih vsaki proizvodni enoti. Te informacije se uporabljajo v računovodstvu na podlagi nastanka poslovnega dogodka za dodelitev tovarniških splošnih stroškov prodanim enotam in enotam, ki so shranjene v zalogi. Ko se blago proda, se tovarniško določeni splošni stroški nato pripišejo odhodkom. Koncept se ne uporablja za nobeno dejavnost odločanja, saj gre za izmišljeno številko, ki je namenjena samo uporabi režijskih stroškov v skladu z diktati računovodskih standardov.

Stopnja splošnih stroškov proizvodnje izhaja iz najnovejše zgodovine dejansko nastalih režijskih stroškov v tovarni, morda tekoče v zadnjem letu ali (natančneje) v zadnjih treh mesecih. Ti režijski stroški se nato delijo z oceno povprečnega števila enot, za katere se pričakuje, da bodo proizvedene v napovedanem obdobju, da bi dosegle stopnjo režijskih proizvodnih stroškov. Ta znesek se naloži v opis materiala za vsak izdelek, ki ga podjetje izdeluje, tako da se standardna stopnja samodejno dodeli vsaki enoti, ko je proizvedena.

Povsem mogoče je, da se stopnja režijskih stroškov pri proizvodnji razlikuje od dejanskega zneska režijskih stroškov. Rezultat je prekomerna uporaba ali premajhna uporaba tovarniških režijskih stroškov za proizvedene enote.