Finance

Obresti

Obresti so stroški sredstev, ki jih je posojilodajalec posodil podjetju. Ti stroški so običajno izraženi kot odstotek glavnice na letni ravni. Obresti se lahko izračunajo kot enostavne obresti ali obrestne obresti, kjer obrestne obresti vlagatelju prinesejo večji donos. Odvisno od davčne zakonodaje veljavne državne enote se za posojilojemalca odhodki za obresti odštejejo.

Pojem obresti se lahko nanaša tudi na lastništvo kapitala investitorja v poslovnem subjektu.