Finance

Provizija za prevzem obveznosti

Provizija za prevzem obveznosti je znesek, ki ga zaračuna posojilodajalec, da posojilojemalcu zagotovi določen znesek posojila. Ta provizija se lahko zaračuna tudi za neizkoriščen del kreditne linije. Običajna provizija za prevzem obveznosti se začne pri 0,25% neizplačanega zneska posojila in lahko preseže 1,0%. Alternativni dogovor je, da se zaračuna fiksna cena. Posojilodajalec lahko zahteva, da se provizija plača na začetku bodočega obdobja posojila. Za kreditno linijo se provizija običajno zaračuna periodično na podlagi povprečnega neizkoriščenega stanja na kreditni liniji.

Provizija za prevzem obveznosti nadomesti posojilodajalca za tveganje, da posojilo ostane na voljo v dogovorjenem časovnem obdobju (običajno eno leto), ne da bi lahko zaračunal obresti, kljub morebitnim spremembam tržnih razmer, ki bi sicer lahko povzročile spremenjene pogoje posojila. Provizija je lahko povezana tudi z obveznostjo zaračunavanja pogodbene obrestne mere in ne (verjetno višje) tržne obrestne mere v času dejanskega porabe posojila.