Finance

Posredno delo

Posredna delovna sila je strošek vsake delovne sile, ki podpira proizvodni proces, vendar ni neposredno vključena v aktivno pretvorbo materialov v končne izdelke. Primeri posrednih delovnih mest so:

  • Nadzornik proizvodnje

  • Nabavno osebje

  • Osebje za obdelavo materialov

  • Osebje za upravljanje materialov

  • Osebje za nadzor kakovosti

Stroški teh vrst posrednega dela se zaračunajo režijskim režijskim stroškom, od tam pa enotam proizvodnje, proizvedenim v poročevalnem obdobju. To pomeni, da se stroški posredne delovne sile, povezani s proizvodnim procesom, končajo bodisi z zaključkom zalog bodisi s stroški prodanega blaga.

Posredno delo se nanaša tudi na številne vrste upravnih delovnih mest, kot so:

  • Kakršno koli računovodsko stanje

  • Kakršen koli trženjski položaj

  • Vsak inženirski položaj

Stroška teh pozicij ni mogoče izslediti v proizvodnih dejavnostih in se zato pripišejo odhodkom.

Stroški obeh vrst posrednega dela so lahko v celoti obremenjeni s stroški ugodnosti in davki na izplačane plače za namene finančne analize ali stroškovnega računovodstva, saj so ti dodatni stroški tesno povezani s posrednimi delovnimi položaji.