Finance

Pristop k revidiranju od zgoraj navzdol

Pristop od zgoraj navzdol se uporablja za izbiro kontrol, ki jih je treba preskusiti pri reviziji notranjega nadzora nad računovodskim poročanjem. Po tem pristopu revizor razume splošno tveganje za notranji nadzor nad računovodskim poročanjem. Po tej dejavnosti revizor preuči kontrole na ravni podjetja, pri čemer se osredotoči na pomembne računovodske izkaze in razkritja ter njihove ustrezne trditve. Kontrole na ravni entitet vključujejo naslednje:

  • Kontrole, povezane z nadzornim okoljem

  • Nadzor nad razveljavitvijo upravljanja

  • Postopek ocene tveganja podjetja

  • Centralizirana obdelava in nadzor

  • Nadzor za spremljanje rezultatov operacij

  • Nadzor za spremljanje drugih kontrol (na primer dejavnosti uslužbencev notranje revizije)

  • Nadzor nad postopkom računovodskega poročanja ob koncu obdobja

  • Politike, ki obravnavajo pomembne prakse nadzora poslovanja in obvladovanja tveganj

S takšnim pristopom je revizorjeva pozornost usmerjena na tiste računovodske izkaze, razkritja in trditve, za katere obstaja razumna možnost, da bodo v računovodskih izkazih bistveno napačno prikazane.

Nato revizor preveri svoje razumevanje tveganj, povezanih s procesi organizacije. Na podlagi teh informacij revizor nato izbere tiste kontrole za preskušanje, ki obravnavajo ocenjeno tveganje napačnih navedb. Ta pristop k revidiranju ne kaže nujno natančnega zaporedja dela, ki ga uporablja revizor. Revizorju se lahko zdi učinkovitejše izvajanje revizijskih postopkov v drugačnem vrstnem redu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found