Finance

Hipotekarno posojilo

Hipotekarno posojilo je dolžniški instrument, ki je zavarovan z nepremičninami posojilojemalca. Po hipotekarnem posojilu je posojilojemalec dolžan izvesti vrsto odplačil. Sčasoma se glavnica osnovnega posojila izplača in posojilodajalec odvzame zastavno pravico na pripadajoči nepremičnini. Če posojilojemalec zamudi plačila, lahko posojilodajalec zapusti nepremičnino. Pri zasegu se vsi, ki prebivajo na nepremičnini, deložirajo in nepremičnina proda, da se poplača preostali znesek hipoteke.

Zaradi prisotnosti zavarovanja se hipotekarna posojila štejejo za razmeroma varna za posojilodajalce; zato so obrestne mere za hipotekarna posojila običajno nižje kot za nezavarovane dolgove.