Finance

Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina je koncept ali ideja, ki ima tržno vrednost in jo je mogoče zaščititi z avtorskimi pravicami, patentom ali blagovno znamko. Podjetje se lahko zelo potrudi, da pridobi pravno zaščito svoje intelektualne lastnine, in pravno ukrepa, da bi preganjalo vsakogar, ki to premoženje uporablja brez dovoljenja. Vrednost intelektualne lastnine verjetno ni navedena v bilanci stanja podjetja, saj računovodske konvencije omejujejo razmere, v katerih je mogoče ta sredstva evidentirati. Namesto tega se bo vrednost intelektualne lastnine verjetno odražala na tržni vrednosti delnic podjetja, če investitorji poznajo intelektualno lastnino podjetja. Primeri intelektualne lastnine so:

  • Blagovne znamke

  • Formule

  • Industrijski modeli

  • Izumi

  • Literatura

  • Glasba

  • Programska oprema

  • Trgovinska obleka