Finance

Formula sedanje vrednosti zapadle rente

Iz sedanje vrednosti zapadle rente se izračuna sedanja vrednost vrste denarnih plačil, za katera se pričakuje, da bodo izvedena na vnaprej določene prihodnje datume in v vnaprej določenih zneskih. Ponavadi se z izračunom odloči, ali morate zdaj vplačati pavšalno plačilo ali v prihodnosti prejmete vrsto gotovinskih plačil (kot je mogoče, če dobite na loteriji).

Izračun sedanje vrednosti se izvede z diskontno stopnjo, ki je približno enaka trenutni stopnji donosa naložbe. Višja kot je diskontna stopnja, nižja bo sedanja vrednost rente. Nasprotno pa je nizka diskontna stopnja enaka višji sedanji vrednosti rente.

Formula za izračun sedanje vrednosti zapadle rente (kadar se plačila zgodijo na začetku obdobja) je:

P = (PMT [(1 - (1 / (1 + r) n)) / r]) x (1 + r)

Kje:

P = sedanja vrednost rente, ki jo je treba plačati v prihodnosti

PMT = znesek vsakega anuitetnega plačila

r = obrestna mera

n = število obdobij, v katerih so bila opravljena plačila

To je enaka formula kot za sedanjo vrednost navadne rente (kadar se plačila izvedejo ob koncu obdobja), le da skrajna desna stran formule doda dodatno plačilo; to pomeni, da se vsako plačilo v bistvu zgodi eno obdobje prej kot v običajnem anuitetnem modelu.

Na primer, ABC International tretjim osebam na začetku vsakega leta naslednjih osem let v zameno za pravice do ključnega patenta plača 100.000 USD. Kaj bi stalo ABC, če bi takoj plačal celoten znesek ob predpostavki obrestne mere 5%? Izračun je:

P = (100.000 USD [(1 - (1 / (1 + .05) 8)) / .05]) x (1 + .05)

P = 678.637 USD

Faktor, uporabljen za sedanjo vrednost dospele rente, lahko izpeljemo iz standardne tabele faktorjev sedanje vrednosti, ki določa veljavne faktorje v matriki glede na časovno obdobje in obrestno mero. Za večjo natančnost lahko uporabite prejšnjo formulo v elektronski preglednici.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found