Finance

Donosnost navadnega kapitala

Koeficient donosnosti navadnega lastniškega kapitala (ROCE) razkriva znesek čistega dobička, ki bi ga lahko izplačali navadnim delničarjem. Delničarji z merjenjem ocenjujejo znesek dividend, ki bi jih lahko prejeli od podjetja. Izračun donosnosti navadnega lastniškega kapitala se lahko uporabi tudi kot preprosto merilo, kako dobro poslovodstvo ustvarja donos, glede na trenutni znesek lastnega kapitala. Meritev ROCE ni dobra iz naslednjih razlogov:

  • Prikazani znesek dobička ne sovpada nujno z zneskom gotovine, ki bi bila uporabljena za izplačilo dividend. Tako družba, ki poroča o velikem dobičku, morda nima denarja, s katerim bi lahko izplačala dividende. Te razmere so še posebej pogoste, kadar podjetje uporablja računovodsko evidenco na podlagi nastanka poslovnih dogodkov, saj lahko na podlagi nastanka poslovnih dogodkov v evidencah evidentirajo prihodke oziroma odhodke, za katere še ni povezan denarni prejem oziroma plačilo.

  • Ni nujno, da je razmerje med višino izplačanih dividend in dobičkom v danem obdobju. Namesto tega upravni odbor (ki odobri dividende) rad doseže doslednost v višini izplačanih dividend iz obdobja v obdobje, kar pomeni, da so izplačila dividend običajno stabilnejša od dobička.

  • Če ima podjetje velik znesek izplačil dolga, je lahko malo sredstev za izplačilo dividend imetnikom navadnih delnic.

  • Upravljanje lahko financira operacije z dolgom in ne z lastniškim kapitalom. S tem se poveča donosnost navadnega kapitala, vendar tvega bankrot, če poslovodstvo ne more pravočasno poplačati dolgov.

Boljšo uporabo meritve je povezati z analizo, kje je podjetje v svojem življenjskem ciklu. Zrelo podjetje z visokim donosom dobička bo verjetno imelo na voljo dovolj denarja za izplačilo dividend. Nasprotno pa lahko hitro rastoče podjetje z visokim ROCE razpolaga s tako malo denarja, da nikakor ne more izplačati dividend.

Donosnost navadnega kapitala se izračuna kot:

(Čisti dobiček - Dividende na prednostne delnice) ÷ (Kapital - Prednostne delnice) = Donosnost navadnega kapitala

Ta izračun je namenjen odstranjevanju učinkov prednostnih delnic tako števca kot imenovalca, pri čemer ostanejo samo preostali učinki čistega dobička in navadnega kapitala.

Če podjetje nima prednostnih delnic, sta njegova izračuna za donosnost navadnega kapitala in donosnost lastniškega kapitala enaka.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found