Finance

Kvazi reorganizacija

Navidezna reorganizacija je računovodski postopek, v okviru katerega lahko podjetje odpravi primanjkljaj zadržanega dobička. To se naredi tako, da se vplačani kapital poravna s primanjkljajem zadržanega dobička. Če je nominalna vrednost dovolj visoka, da se v njej skriva dodaten lastniški kapital, se struktura kapitala spremeni tako, da se obstoječe delnice nadomestijo z delnicami z nižjo nominalno vrednostjo, s čimer se sprosti več lastniškega kapitala, ki ga je mogoče pobotati s primanjkljajem zadržanega dobička. Postopek vključuje tudi prevrednotenje sredstev in obveznosti na njihovo pošteno tržno vrednost.

To je dovoljeno le v nekaj primerih in kadar se delničarji strinjajo s preračunom. Rezultat je organizacija, za katero se zdi, da ima primerno bilanco stanja. To lahko daje videz finančnega zdravja, ki lahko prepriča dobavitelje in posojilodajalce, da odobrijo kredit.

Koncept kvazi reorganizacije se redko uporablja, saj v bistvu odpravi primanjkljaj; ne odraža nobenih operativnih izboljšav.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found