Finance

Obračunavanje zagonskih stroškov

Začetne dejavnosti so tiste dejavnosti, ki so potrebne za organizacijo novega podjetja ali predstavitev novega izdelka. V bistvu naj bi obračunavanje zagonskih dejavnosti predstavljalo stroške, kot so nastali. Čeprav so smernice dovolj preproste, ključno vprašanje ni domnevati, da bi bilo treba druge stroške, podobne zagonskim, obravnavati na enak način. Tako morate pregledati druge elemente GAAP, da boste našli ustrezno obravnavo drugih stroškov, kot so stroški pridobivanja strank, stroški najema posojila, stroški raziskav in razvoja ter stroški notranje razvitega premoženja. V nekaterih primerih je mogoče te druge stroške kapitalizirati.

Primer obračunavanja zagonskih stroškov

Armadillo Industries v Argentini odpira novo hčerinsko družbo, ki bo v Južni Ameriki proizvajala in prodajala svoje policijske oklepne izdelke. Armadillo ima naslednje stroške, ki so vsi predmet obravnave zagonskih stroškov:

  • Računovodski in pravni zagonski stroški

  • Stroški, povezani s plačami zaposlenih

  • Izobraževanje zaposlenih

  • Študije izvedljivosti

  • Stroški zaposlovanja

  • Potni stroški

Vse te stroške je treba bremeniti za stroške, kot so nastali.