Finance

Opredelitev odvisne družbe

Odvisna družba je poslovni subjekt, ki ga nadzira druga organizacija z lastništvom večine svojih delnic z glasovalno pravico. Ta ločena pravna struktura se lahko uporablja za pridobivanje določenih davčnih ugodnosti, sledenje rezultatov ločene poslovne enote, ločevanje tveganja od ostale organizacije ali pripravo določenih sredstev za prodajo. Lastnik hčerinske družbe se imenuje matična družba ali holding. Matično podjetje ima lahko v lasti več deset ali celo sto hčerinskih družb.