Finance

Gospodarsko življenje

Gospodarsko življenje je obdobje, v katerem podjetje pričakuje, da bo lahko uporabilo sredstvo, ob predpostavki običajne ravni uporabe in preventivnega vzdrževanja. Gospodarsko življenje se lahko nanaša tudi na število proizvedenih enot; na primer, ekonomska življenjska doba vozila je lahko 100.000 milj in ne tri leta.

Koncept se uporablja kot osnova za časovno obdobje, v katerem se obračuna amortizacija sredstva. Iz razlogov učinkovitosti se lahko vsakemu sredstvu, dodeljenemu klasifikaciji sredstev, dodeli ista ekonomska doba. S tem je lažje izračunati stroške amortizacije.

Gospodarsko življenje je lahko manj kot fizično življenje sredstva, saj lahko sčasoma zastare in tako ni več produktivno, čeprav bi bilo sredstvo teoretično še vedno mogoče uporabiti.

Podobni pogoji

Gospodarsko življenje je znano tudi kot življenjska doba ali doba koristnosti.