Finance

Računovodska ocena

Računovodska ocena je približek zneska poslovne transakcije, za katero ni natančnih merilnih sredstev. Ocene se uporabljajo v računovodstvu na podlagi nastanka poslovnega dogodka, da so računovodski izkazi popolnejši, običajno za predvidevanje dogodkov, ki se še niso zgodili, vendar se štejejo za verjetne. Te ocene se lahko pozneje revidirajo, ko bodo na voljo dodatne informacije. Primeri računovodskih ocen so:

  • Odškodninska rezervacija za škodo za okolje

  • Rezervacija za škodo

  • Rezervacija za garancijske zahtevke

Znesek računovodske ocene temelji na preteklih dokazih in presoji računovodje. Osnova, na kateri se oblikuje računovodska ocena, bi morala biti v celoti dokumentirana, če bi bila revidirana pozneje.