Finance

Pogodba o finančnem poroštvu

V skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja pogodba o finančnem poroštvu od izdajatelja pogodbe zahteva, da imetniku pogodbe plača posebno škodo, ki jo ima imetnik, če dolžnik ne plača pod pogoji dolžniškega instrumenta.