Finance

Opredelitev premisleka

Plačilo je plačilo, ki ga ena stranka plača drugi v zameno za prenos nečesa vrednega. Vrednost mora biti za obe strani, ki skleneta transakcijo. Nekaj ​​primerov upoštevanja je naslednjih:

  • Prejem delnic v podjetju v zameno za opravljanje neplačanih storitev.

  • Izdaja lastništva vozila v zameno za pravne storitve.

  • Plačilo gotovine v zameno za pravico do prve zavrnitve nepremičnine.

  • Izdaja posojila v zameno za obljubo o odplačilu glavnice, plus obresti.

Če dragoceno nadomestilo ni del pogodbe, se lahko razglasi za neveljavno.