Finance

Neposredne finančne obresti

Neposredni finančni delež je finančni delež, ki je v neposredni lasti posameznika ali subjekta ali je pod nadzorom posameznika ali subjekta ali je v koristni lasti prek investicijskega sredstva ali drugega posrednika.

Koncept je bistvenega pomena za revizorje, ki se morajo zavedati svojih finančnih interesov pri potrjevanju strank. Neposredni finančni interesi na splošno oslabijo revizorjevo neodvisnost v zvezi s stranko, ki potrjuje, zaradi česar mora revizor prekiniti sodelovanje s stranko.