Finance

Alternativni postopki

Alternativni postopki so tisti dodatni revizijski testi, ki se uporabljajo, kadar prvotnega sklopa načrtovanih revizijskih postopkov ni mogoče izvesti ali se izkažejo za neučinkovite. Na primer, revizor strankam stranke pošlje potrdila o terjatvah, vendar je odzivov tako malo, da mora revizor uporabiti alternativne postopke, na primer primerjavo kasnejših denarnih prejemkov s stanjem terjatev ob koncu leta. Podobno se revizor ne more udeležiti naročnikovega števila fizičnega inventarja na koncu leta in se zato odloči za uporabo alternativnega postopka, ki sledi nadaljnji prodaji končnega blaga nazaj v evidence inventarja ob koncu leta.

Po opravljenih nadomestnih postopkih mora revizor ugotoviti, ali je bilo zbranih dovolj dodatnih revizijskih dokazov. V nasprotnem primeru je treba izvesti nadaljnje nadomestne postopke. Ko so zaključeni vsi revizijski testi, jih mora revizor dokumentirati v revizijskih delovnih dokumentih.