Finance

Prednosti odpovedi

Odpravnine so denarne in druge storitve, ki se plačujejo zaposlenim po prenehanju delovnega razmerja. Obseg teh ugodnosti lahko temelji na politiki podjetja ali pa se o njih lahko pogajajo individualno. Najpogostejše odpravnine so odpravnina, razširjeno zdravstveno zavarovanje in pomoč pri iskanju nove službe.