Finance

Opredelitev minimalne garancije

Minimalno jamstvo je predplačilo imetnika licence dajalcu licence za pravico do prodaje ali distribucije glasbe ali filmov. Imetnik licence mora to plačilo evidentirati kot sredstvo. Ta znesek se naknadno obračuna v skladu s pogoji povezane licenčne pogodbe. Če se zdi, da del plačila ni mogoče izterjati iz prihodnje uporabe pravic, pridobljenih s strani imetnika licence, je treba neizterljivi del plačila bremeniti za stroške v tekočem obdobju.

Ko se izdelek, povezan z garancijo, prodaja bolje, kot je bilo pričakovano, bo imetnik licence dolžan izplačati licenčnino dodatnim licenčnikom.