Finance

Opredelitev posledične izgube

Posledična izguba je izguba, ki jo je podjetje utrpelo, ko ne more uporabiti svojih sredstev na predvideni način. Posledična izguba običajno nastane kot posledica škode zaradi naravne nesreče, kot je poplava ali potres. Če ima podjetje zavarovalno kritje, ki ga plačuje za posledične izgube, lahko izterja del zneska teh izgub, vendar običajno ne celotnega zneska. Če takšnega zavarovanja ni, mora podjetje prevzeti celoten znesek teh izgub.

Kot primer posledične izgube je uničujoča poplava popolnoma zaprla proizvodno podjetje. Premoženjsko zavarovanje družbe mu bo povrnilo škodo na objektu in opremi; vendar posledične izgube, ki izhajajo iz obratovanja v obdobju izterjave, ne bodo krite s premoženjskim zavarovanjem. Namesto tega mora upravljavec tveganja družbe pridobiti zavarovanje, ki posebej zagotavlja kritje teh izgub, ki vključuje plačila za nadomestila zaposlenim in fiksne operativne stroške.

Zavarovanje, ki zagotavlja kritje posledičnih izgub, lahko zagotovi širše kritje kot zgolj izgube, ki izhajajo iz poškodovanih osnovnih sredstev. Kritje se lahko razširi tudi na izgube zaradi izgube javnih storitev, motenj v dobavni verigi in podobnih dejavnikov. Zavarovalna polica, namenjena obvladovanju posledičnih izgub, se imenuje zavarovanje prekinitve poslovanja.

Podobni pogoji

Posledična izguba je vrsta posredne izgube.