Finance

Kapitalni udarec

Proračun lastniškega kapitala je posojilna ureditev, pri kateri se posojilodajalec strinja, da bo zagotovil nižjo obrestno mero v zameno za lastniški položaj posojilojemalca. Koncept se lahko uporablja tudi za nakupne bone, ki so priloženi izdaji obveznic, kar vlagateljem daje pravico, da po določeni ceni kupijo določeno število navadnih delnic izdajatelja. Ti dogovori so zasnovani tako, da podjetju olajšajo pridobivanje sredstev s posojili. Podrejeni posojilodajalec, ki s predlagano ureditvijo najema posojila zazna visoko stopnjo tveganja, je bolj verjetno, da bo zahteval lastniški kapital, da bo donos sorazmeren s tveganjem.

Akcijski udarci so še posebej pogosti za zagonska podjetja, ki bi sicer težko pritegnila sredstva.