Finance

Float

Float je interval med pisanjem čeka in počiščenjem bančnega računa, na katerem je bil črpan. Dejavnosti, ki so vključene v float in lahko podaljšajo njegovo trajanje, so:

  • Čas, potreben, da plačnik pošlje ček prejemniku plačila

  • Čas, potreben, da prejemnik plačila predloži ček svoji banki za plačilo

  • Čas, potreben, da banka prejemnika plačila predloži ček banki plačnika

  • Čas, potreben, da banka plačnika nakaže sredstva na banko prejemnika plačila

Elektronska plačila močno stisnejo plavajoči čas, običajno le na en ali dva dni.

Float se nanaša tudi na število delnic delnic podjetja, ki so na voljo za trgovanje. Ta znesek se izračuna kot skupno število izdanih delnic minus minus delnice v lasti.