Finance

Stroški iz žepa

Stroški iz lastnega žepa se nanašajo na stroške zaposlenih, ki zahtevajo gotovinsko plačilo. Delodajalec navadno zaposlenim povrne te stroške s sistemom poročanja o stroških in čekov. Primeri lastnih stroškov so:

  • Nakup bencina, parkiranje in cestnine, medtem ko se ukvarjate s podjetjem
  • Stroški poslovnega kosila s stranko
  • Stroški nagradne kartice, ki jo prejme zaposleni

Če zaposlenim teh stroškov ne povrnejo, jih bodo morda lahko uvrstili med odbitne odhodke v posameznih davčnih napovedih, kar zmanjša njihovo obveznost za davek od dohodka.

Izraz ima bolj specifično uporabo v zvezi s stroški zdravstvenega varstva. V tem primeru posameznik povzroči lastne stroške, ko mora izvajalcu zdravstvenih storitev plačati del stroškov zdravstvene oskrbe. To vključuje odbitke in doplačila.

Nasprotno pa se vsi nedenarni odhodki, kot sta amortizacija in amortizacija, ne štejejo za neposredne stroške. Poleg tega se za večje izdatke, na primer za osnovna sredstva ali načrtovane izdatke, na primer za račune, ki jih predložijo dobavitelji, ne štejejo kot stroški iz lastnega žepa.