Finance

Opredelitev analize tveganja

Analiza tveganja vključuje prepoznavanje in količinsko opredelitev dogodkov, ki bi lahko povzročili izgubo za organizacijo. Ti dogodki bi lahko bili precej zunaj običajnih težav podjetja, na primer možnosti 100-letne poplave, potresa, pandemije ali razlastitve objekta v drugi državi. Ko so ti dogodki ugotovljeni, se za oceno verjetnosti pojava in zneska izgube, povezane z vsakim dogodkom, uporabi postopek analize tveganja. Ta korak je namenjen iskanju tistih dogodkov, ki bodo imeli najresnejši negativni vpliv na podjetje. Rezultate te analize lahko nato vključimo v postopek obvladovanja tveganj, kjer se oblikuje vrsta ukrepov za zmanjšanje tveganja. Na primer, nekaterim dejavnostim se je mogoče izogniti ali kupiti zavarovanje, da se tveganje prenese na tretjo osebo.Dejavnosti analize tveganja lahko pomembno vplivajo na poslovno strategijo, saj se starejši vodje morda želijo izogniti visoko tveganim dejavnostim.

Analiza tveganja se uporablja tudi pri ocenjevanju, ali naj se izvede naložba. Postopek je še posebej uporaben za proračun kapitala, kjer organizacija lahko projektu dodeli veliko denarja. V takšnih razmerah je zelo stroškovno učinkovito delati podrobno analizo tveganja, s čimer vodstvo bolje razume tveganje izgube, povezano z morebitno naložbo. Kadar obstaja očitno visoka stopnja tveganja, mora imeti kapitalska naložba ustrezno visoko donosnost, tako da ima podjetje ustrezno kompenzacijo za stopnjo tveganja, ki jo prevzema.