Finance

Plavajoči kapital

Plavajoči kapital je znesek financiranja, ki ga podjetje potrebuje za plačilo svojih neposrednih operativnih potreb. Na splošno je plavajoči kapital obratni kapital, ki se osredotoča na kratkoročna sredstva podjetja, zmanjšana za njegove kratkoročne obveznosti. Natančneje, plavajoči kapital je neto znesek financiranja, potrebnega za plačilo naložb podjetja v terjatve, predplačniške stroške in zaloge.

Plavajoči kapital je znan tudi kot obtočni kapital.