Finance

Amortizacijska osnova

Amortizacijska osnova je znesek nabavne vrednosti osnovnega sredstva, ki se lahko sčasoma amortizira. Ta znesek je nabavna vrednost sredstva, zmanjšana za ocenjeno vrednost reševanja na koncu dobe koristnosti. Nabavni stroški so nabavna cena sredstva, povečana za stroške, nastale zaradi začetka uporabe sredstva. Tako stroški nabave lahko vključujejo prometne davke, carine, prevoznine, spremembe na kraju samem (na primer ožičenje ali betonska obloga sredstva), stroške namestitve in stroške testiranja.

Mnoge organizacije nameravajo uporabiti sredstvo in ga nato odstraniti. V tem primeru domnevajo, da reševalne vrednosti ne bo, v tem primeru je osnova za amortizacijo sredstva enaka njegovi nabavni vrednosti.

Na primer, podjetje kupi stroj za 100.000 ameriških dolarjev in ocenjuje, da bo imel stroj po koncu življenjske dobe vrednost 10.000 dolarjev. Zato amortizacijska osnova stroja znaša 90.000 USD, kar se izračuna na naslednji način:

100.000 dolarjev nabavna cena - 10.000 dolarjev Vrednost reševanja = 90.000 amortizacijskih vrednosti

Nato podjetje uporabi amortizacijsko metodo, kot je enakomerna metoda, da postopoma zaračuna amortizacijsko osnovo v višini 90.000 ameriških dolarjev v celotni življenjski dobi stroja.