Finance

Stroški prirastka

Stroški povečanja so tekoče, načrtovano pripoznavanje stroškov, povezanih z dolgoročno obveznostjo. Znesek, pripisan odhodkom, predstavlja spremembo preostalih diskontiranih denarnih tokov obveznosti. Ta koncept se najpogosteje uporablja za obveznosti upokojitve sredstev, ki običajno trajajo več let v prihodnost in se tako merijo z analizo diskontiranih denarnih tokov.