Finance

Ključno vodstveno osebje

Ključno poslovodno osebje so ljudje, ki imajo pooblastila in odgovornost za neposredno, posredno ali neposredno načrtovanje, usmerjanje in nadzor dejavnosti podjetja. Ta oznaka običajno vključuje naslednje položaje:

  • Upravni odbor

  • Glavni izvršni direktor, glavni operativni direktor in finančni direktor

  • Podpredsedniki