Finance

Ali dividenda zmanjšuje dobiček?

Dividenda je delitev zadržanega dobička delničarjem, ki ga je podjetje že ustvarilo s svojimi dejavnostmi ustvarjanja dobička. Dividenda torej ni odhodek in tako ne zmanjšuje dobička podjetja. Dividenda nima vpliva na dobiček, zato ni prikazana v izkazu poslovnega izida. Namesto tega se najprej pojavi kot obveznost v bilanci stanja, ko upravni odbor razglasi dividendo. Potem, ko družba izplača dividendo, še vedno vpliva le na bilanco stanja, kjer se znesek v postavki zadržanega dobička zmanjša (kot tudi znesek denarja, ob predpostavki, da se dividenda izplača v gotovini).

Edini način, s katerim bi lahko dividenda zmanjšala dobiček, je z vidika prihodnjih dobičkov - izplačilo velikih dividend bi podjetju lahko povzročilo denar, ki ga potrebuje za financiranje prihodnje rasti, čeprav le, če dobiček iz prihodnje rasti presega stroške podjetja kapitala. V drugih primerih, ko ima podjetje preprosto presežek denarja, ki mu ne najde koristi, razdelitev tega denarja kot dividende ne bi smela vplivati ​​niti na njegov prihodnji potencial dobička.

Eno od področij, na katerih bi lahko imele dividende majhen vpliv na dobiček, je, da bi denar lahko sicer vložili v obrestni dohodek. Ko se denar izplača vlagateljem, se izgubi priložnost za ustvarjanje obresti.

Dividende najpogosteje izdajo uveljavljena podjetja, ki jim ni treba ponovno vlagati velikega dela svojega denarnega toka nazaj v svoje poslovanje.