Finance

Umik dolga

Umik dolga se zgodi, ko posojilojemalec odplača glavnico, povezano z obveznico ali bankovcem. Konservativen način za upokojitev dolga je ustvariti propadajoči sklad, ko je dolg na začetku ustvarjen, in nenehno prispevati v ponikalni sklad. Do datuma zapadlosti dolga je znesek v tonujočem skladu dovolj velik, da lahko plača večino ali celoten umik dolga. Dolg se lahko upokoji tudi tako, da se prevzame nov dolg in se s pomočjo sredstev izplača stari dolg. Tretji pristop je izdaja zaporednih obveznic, pri katerih obveznice dospejo na različne datume, kar omogoča razporejen razpored odplačevanja.