Finance

Prirast popusta

Prirast diskonta je stalno povečanje vrednosti diskontiranega vrednostnega papirja, ko se bliža datum zapadlosti. Kot primer vlagatelj kupi obveznico s popustom, kjer je nakupna cena 950 dolarjev, njena nominalna vrednost pa 1000 dolarjev. Ker bo izdajatelj na datum zapadlosti obveznice plačal celotno nominalno vrednost 1000 USD, se bo njena vrednost med datumom nakupa in datumom zapadlosti postopoma povečevala. To postopno povečanje vrednosti se imenuje prirast diskonta.

Prirast se evidentira skozi vrsto računovodskih izkazov v preostali življenjski dobi obveznice. Zapiše se lahko po enakomerni metodi, kjer se standardni znesek popusta doda mesečno nazaj na vrednost obveznice. Lahko pa se uporabi metoda stalnega donosa, kjer je stopnja povečanja vrednosti obveznic največja blizu datuma zapadlosti. Metoda konstantnega izkoristka je teoretično natančnejša od linearne metode, vendar je težje izračunati.